Bijles

Precies wat de leerling nodig heeft

Lesgeven moet méér dan kennis overdragen. Leerlingen moeten ervaren dat leren nuttig is ‒ en zelfs fijn kan zijn. Iedere leerling krijgt bij Dupon Huiswerk en Meer daarom de specifieke hulp die hij nodig heeft. Anders dan op school, waar vaak te weinig rust is, en een achterstand als vervelend wordt ervaren … Iedere achterstand wordt heel gericht weggewerkt. Tot leerlingen zover zijn dat ze vooruit kunnen werken. Zodat ze in de klas de stof begrijpen en hun planning beter klopt.

Dupon Huiswerk en Meer geeft bijles op elk niveau, waarbij wordt aangesloten bij de belevingswereld van de leerling.