Huiswerkbegeleiding

Méér dan controle en uitleg

Dupon Huiswerk en Meer begeleidt leerlingen in klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs. ‘Begeleidt’ in de volledige zin van het woord. Want controle en uitleg alleen zijn niet voldoende; bij huiswerk maken gaat het ook om werkhouding, motivatie en besef van nut en noodzaak. Daarom is de aanpak bij Dupon Huiswerk en Meer breder, en is er speciale aandacht voor zelfredzaamheid. Tegelijk is er veel aandacht voor samenwerking: leerlingen brengen klassikaal een moeilijkheid in de leerstof in, waarop de groep oplossingen aandraagt. Zo leren ze van elkaar!

Als de leerling uiteindelijk naar huis gaat, is al zijn huiswerk al overhoord. Dat geeft rust bij de ouders, maar ook rust in het hoofd van de leerling – die de volgende dag met meer zelfvertrouwen en dus plezier naar school gaat! Signaleren de begeleiders hiaten in de kennis van de leerling? Dan wordt dat direct besproken met de leerling en zijn ouders. Ze kunnen dan intekenen op bijles, waar de achterstand in korte tijd weggewerkt kan worden.
 
De begeleiders bieden ondersteuning bij alle vakken. Oók bij praktijkopdrachten, boekbesprekingen en werkstukken.