Over Pieter Dupon

Pieter Dupon

Drs. Pieter Dupon heeft jarenlang in het voortgezet onderwijs gewerkt als docent Geschiedenis en docent Maatschappijleer. De laatste 20 jaar bekleedde hij diverse staffuncties op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, zoals coördinator in de onderbouw, coördinator onderwijs, onderwijskundige projecten en internationalisering, en coördinator aanname en selectie. Zijn ervaring en expertise liggen vooral op het gebied van screening van de leerlingen en het wegwerken van hun achterstanden, zowel in groepsverband als in een-op-eensituaties.

Daarnaast is Pieter Dupon oprichter en voorzitter van stichting EEYP (Erasmian European Youth Parliament). Deze stichting organiseert meerdaagse jongerencongressen in heel Europa. In parlementaire debatvorm komen daar grootstedelijke internationale problemen aan de orde. Jongeren uit gemiddeld 12 Europese landen nemen eraan deel.
LinkedIn
Pieter Dupon is ook zeer bekend bij en met het basisonderwijs, havo en vmbo.

Samenwerking

Pieter Dupon selecteert zelf de studentbegeleiders op het instituut. Er wordt gewerkt met een vaste pool van studenten, zodat leerlingen altijd een vertrouwd gezicht zien en medewerkers de leerlingen goed kunnen leren kennen. De studenten zijn alle cum laude geslaagd voor het gymnasium. Ze zijn jong, waardoor ze dicht bij de leerlingen staan, en sociaal gedreven. De studie- en beroepskeuzetesten bij Dupon Huiswerk en Meer worden afgenomen door Mr. Dorine van der Meer. Voor screenings, aangepaste programma’s en toetsing werkt Dupon Huiswerk en Meer samen met een ervaren remedial teacher, die ook bevoegd is om Nio- en dyslexietoetsen af te nemen.